True Quest F-40

İyon Tutucu

Banyoda bulunan sert su tuzlarını ve özellikle her yapıdaki demir iyonları olmak üzere işleme zarar veren metal iyonlarını askıda tutan kompleks yapıcı

...

True Quest SR

İyon Tutucu

Düşük köpük performansına sahip, biyolojik olarak parçalanabilir, toksik ve tehlikeli olmayan ürün, over flow-jetler için özel

...