Pro-Cell Enz

Biopolish Enzim

Selüloz bazlı kumaşlar için biopolish enzimi olarak kalıcı anti-pilling etkisi sağlar.

...

Pro-Cell Enz CA

Biopolish Enzim

Tüylenmeyi giderme işleminde kullanılan klasik selülaz enziminin faydalarını sağlayan, soğuk ve nötr pH ortamında çalışan tüy enzimi.

...

Pro-Cell Enz OXI

Katalaz Enzimi

Peroksiti parçalayan konsantre katalaz enzim formülasyonu

...

Pro-Cell Enz CSS

Taş Enzimi

Denim taş yıkama efekt artırıcı, taşsız denim yıkamada taş efekti sağlayıcı

...

Biolase HTS

Haşıl Enzimi

80°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulanan enzimatik haşıl sökme işlemlerinde optimum verim sağlayan; ıslatma, temizleme ve emülsiye etme özelliklerine sahip özel bir ürün

...