Pronto Fast P-10

Carrier

PES ve PES karışımlarının dispers boyarmaddelerle boyanması için boyamayı hızlandırıcı madde

Pronto Fast Bio

Ekolojik Carrier

PES ve PES karışımlarının dispers boyarmaddelerle boyanması için boyamayı hızlandırıcı ekolojik carrier