Boyama Proseslerinde Plazma Teknolojisi

Tüm dünyada temiz üretimin öneminin hızla artmasıyla tekstil endüstrisinde de alternatif çevreye dostu yeni teknolojiler önem kazanmıştır. Söz konusu yeni teknolojilerin konvansiyonel yöntemlerle üretim sırasında karşılaşılan olumsuzlukları ortadan kaldırırken yenilikçi üretime olanak tanıması beklenmektedir. 

Plazma, maddenin dördüncü hali olarak tanımlanmaktadır. Atomlar, moleküller, iyonlar, elektronlar, serbest radikaller ve fotonlardan oluşan uyarılmış gaz durumuna plazma denmektedir. Plazmalar, üretim yöntemlerine göre ya da plazma eldesinde kullanılan gazın özelliklerine göre sınıflandırılabilmektedir. Sıcaklıklarına göre sıcak ya da soğuk plazma, basınçlarına göre atmosferik ya da vakum plazma olarak adlandırılmaktadır. Temel olarak ise, Grow deşarj, korona deşarj ve dielektrik bariyer deşarjı olmak üzere üç gruba ayrılmaktadırlar. 

Plazma ile işlem gören tekstil materyalinin hidrofilitesi, temizliği, sterilizasyon derecesi, yüzey enerjisi ve sürtünme katsayısı artmaktadır. Ayrıca uygun monomerlerin kullanımı ile yüzeylerinde ince film tabakaları oluşturulan tekstillere, su/yağ/kir iticilik, güç tutuşurluk ya da antibakteriyellik özellikleri kazandırılabilmektedir. 

Plazma teknolojisinin kullanımının başlıca avantajları, -İşlem sırasında suya ihtiyaç duyulmaması,


-Kimyasal madde ihtiyacının minimum düzeyde olması, -Kısa işlem süresi, 

-Düşük atık oranı,
-Tekstil materyaline mekanik etkisinin az olması olarak sıralanabilir. 

Tekstil materyalerinin boyanmasında plazma teknolojisinin kullanılması sonucunda boyama süresi kısalmakta, sıcaklığı düşmekte, hidrofil karakterli boyarmaddelerin alım özellikleri gelişmekte, boyarmadde alımı hızlanmakta ve renk verimi artmaktadır.

Plazma teknolojisinin tekstil endüstrisinde kullanımının yaygınlaşması ile zamandan ve enerjiden tasarruf sağlayan, aynı zamanda fonksiyonel özellik kazanmış katma değeri yüksek kumaşlar üretilebilecektir. 

İletişim

Alipaşa Mah. Sülün Cad. No: 6/1/55 Ballıoğlu İş Merkezi K: 12 D: 1201 Çorlu/Tekirdağ/TURKEY